10 korzyści z wdrożenia SAP HR w firmie.

Pensje około miliona pracowników w Polsce obliczane są z wykorzystaniem SAP HR. Z rozwiązania tego w naszym kraju korzysta ponad 300 organizacji, na świecie – 335 tysięcy. 80% z nich to przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw. SAP obsługuje 87% firm z listy Forbes Global 2000. Skąd się bierze popularność SAP? Jakich benefitów możemy się spodziewać wdrażając system?
Nasi eksperci wyróżnili 10 kluczowych korzyści wynikających z wdrożenia SAP HR w firmie.

Korzyści skali

SAP to wiodący, najczęściej stosowany na świecie system klasy ERP dla dużych przedsiębiorstw. Wdrażając go, firmy korzystają z doświadczeń i rozwiązań zebranych w ciągu 40-letniej działalności SAP. Warto zauważyć, że 76% światowych procesów biznesowych przechodzi przez SAP. Do klientów SAP należy bowiem 98% spośród 100 najbardziej wartościowych światowych marek. Wdrażając system w swoim przedsiębiorstwie, korzystamy zatem nie tylko organizacyjnie, usprawniając procesy w firmie, ale i wizerunkowo.

Unifikacja

Tę korzyść doceniają szczególnie podmioty będące częścią globalnych marek i grup kapitałowych lub dużych organizacji. Bardzo często firmy te korzystają z lokalnych systemów, co znacznie utrudnia przepływ informacji, czy generowanie spójnych raportów, pozwalających na efektywne porównywanie danych z różnych lokalizacji. Wdrożenie jednego systemu, oczywiście dopasowanego do wymagań podatkowych i prawnych danego rynku, gwarantuje spójność zarządzania poszczególnymi obszarami, pozwala na unifikację procesów, dzięki czemu jest efektywniejsze kosztowo w globalnym ujęciu, szczególnie w przypadku raportowania. Bo korzystniej jest utrzymać jeden system, niż wiele różnych. Takie efekty przyniosło wdrożenie przez Quercus modułu SAP HR w 11 spółkach Grupy PZU w całej Polsce. Unifikacja procesów w firmie wzmacnia ich jakość i stabilność. Jeśli są dobrze opisane, są też szybko przyswajane przez pracowników na danym stanowisku, co przekłada się na lepszą jakość obsługi klienta i na wyższą efektywność pracy.

Najlepsze praktyki

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło SAP na wyłonienie najlepszych praktyk, których zastosowanie pozwala na oszczędność czasu oraz obniżenie kosztów obsługi procesów, których te praktyki dotyczą. Pozwala to na wprowadzenie swego rodzaju automatyzacji – bez konieczności poszukiwania własnych rozwiązań. Problemy dotyczące zarządzania kadrami, jak np. wprowadzenie elastycznego czasu pracy czy efektywne planowanie urlopów, z którymi muszą sobie radzić firmy na świecie, są powtarzalne. Szybsze i tańsze jest korzystanie ze sprawdzonego rozwiązania SAP HR niż opracowywanie od podstaw własnego.

Innowacje

SAP korzysta z najlepszych praktyk i sprawdzonych rozwiązań, jednak nieustannie rozwija ofertę. Ten rozwój opiera się na praktycznym zastosowaniu nowości rynkowych (nowe technologie) w obszarze biznesu. Dzięki temu firmy korzystające z systemu SAP w sposób ewolucyjny usprawniają swoje procesy, wykorzystując coraz bardziej zaawansowane technologicznie narzędzia, bez szkody dla efektywności całego systemu. Przykładem takich innowacji w obszarze SAP HR są m.in. rozwiązania mobilne, np. z wykorzystaniem SAP FIORI czy poprawa interfejsu użytkownika poprzez wykorzystanie SAP Screen Personas. Coraz większego znaczenia nabierają również inteligentne rozwiązania pozwalające na wgląd w informacje na temat organizacji w czasie rzeczywistym, czyli SAP HANA. To dzięki modułom SAP Business Intelligence można podejmować szybkie decyzje na podstawie bieżących danych, bez konieczności oczekiwania na wygenerowanie cyklicznych raportów.

Kompleksowość

SAP gwarantuje obsługę praktycznie wszystkich obszarów działalności firmy: badania i rozwój, finanse, handel, zarządzanie kadrami, zarządzanie łańcuchem dostaw, marketing, produkcja, sprzedaż, usługi, zaopatrzenie i zamówienia, zarządzanie zasobami, zrównoważony rozwój itd. Moduły mogą działać jednocześnie lub być wprowadzane stopniowo, w zależności od firmy. Im więcej modułów uda się wdrożyć, tym lepsza będzie integracja danych pochodzących z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. W efekcie najważniejsze obszary będą obsługiwane przez jedno inteligentne narzędzie, pozwalające nie tylko na usprawnienie działań operacyjnych, ale i zarządczych.

Bezpieczeństwo

W dobie rosnącej konkurencji stabilność i bezpieczeństwo systemu, na podstawie którego organizowane są procesy w firmie, ma szczególne znaczenie. Istotne jest zarówno bezpieczeństwo samego systemu, jak i zaimplementowanych do niego danych. Gwarancją bezpieczeństwa jest doświadczenie, skala działalności SAP oraz wybór odpowiedniego partnera, który wdroży system w organizacji. Sam system jest także stale aktualizowany, również pod względem optymalizacji zabezpieczeń. Dowodem na najwyższe standardy bezpieczeństwa są liczne certyfikaty, które SAP otrzymał od niezależnych instytucji certyfikujących, jak np. ISO/IEC 27001 Security Management System – dotyczący bezpieczeństwa informacji.

Elastyczność

Oprócz szerokiej gamy modułów obejmujących najważniejsze obszary działania przedsiębiorstw i możliwości takiego ich doboru, który zoptymalizuje działanie firmy, SAP (w tym SAP HR) jest także elastyczny pod względem różnych możliwości zakupu dostosowanych do potrzeb formuł oprogramowania. Klasyczna formuła to wybór modelu oprogramowania on-premise, czyli instalowanego na wskazanym serwerze. Drugą, coraz popularniejszą opcją, jest korzystanie z rozwiązań chmurowych.

Otwarte kodowanie

Bardzo często zdarza się, że organizacja, w której wdrażany jest moduł SAP HR, pewne procesy chce realizować według własnych metod, stosowanych od wielu lat. Część może wynikać z wewnętrznych regulaminów lub specyfiki danej branży. Taka sytuacja może się zdarzyć na przykład na uczelniach, których pracownicy naukowi zobligowani są do podnoszenia kwalifikacji, publikacji naukowych i zdobywania punktów. Dzięki temu, że SAP HR posiada tzw. otwarty kod, można dostosować funkcjonalności modułu także do takich specyficznych potrzeb organizacji.

Aktualizacje

SAP zatrudnia ponad 82 000 pracowników. Do zadań części z nich należy śledzenie zmian w przepisach poszczególnych krajów oraz taka aktualizacja systemu, która będzie te zmiany uwzględniała i gwarantowała zgodność rozwiązań z polskim prawem. To duże ułatwienie dla klientów ostatecznych, którzy nie muszą martwić się tym, czy i w jaki sposób wprowadzić dane do systemu.

Rollout

Wymienione wyżej korzyści pozwalają na sprawne przeprowadzenie projektów typu rollout, czyli przeniesienia wzorcowego rozwiązania wdrożonego w centrali firmy do jej oddziałów w innych krajach. Często projekt taki realizowany jest w wielu spółkach jednocześnie, wymaga więc odpowiedniego doświadczenia i kompleksowej wiedzy na temat danego kraju, systemu oraz możliwych rozwiązań. „Przełożenie” sprawdzonego rozwiązania do innej spółki możliwe jest właśnie dzięki elastyczności, dążeniu do unifikacji rozwiązań i otwartemu kodowaniu. Jednak kluczową rolę w każdym wdrożeniu SAP pełni doświadczony konsultant.

Zapisz się do
naszego newslettera

Nie przegap nowych aktualizacji