Jak pokazała historia wdrożeń systemów ERP na polskich uczelniach, wdrożenie systemu z sukcesem  jest dużym wyzwaniem, zarówno dla uczelni, jak i partnera wdrożeniowego. Wpływ na to ma wiele czynników, spośród których jednym z najważniejszych jest zawansowanie i specyfika procesów, jakie muszą obsługiwać jednostki organizacyjne uczelni. Jeżeli do tego dodamy liczbę zatrudnionych, na przykład na Politechnice Warszawskiej to 5 058 osób i 36 156 osób studiujących na 29 kierunkach, to wtedy możemy sobie wyobrazić z jak dużą instytucją będziemy współpracować.

 

W obszarach zarządzania kadrami i płacami występuje specyfika praktycznie niespotykana nigdzie indziej, lub nie na tak dużą skalę: równoległe zatrudnienie, raportowanie do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez system POL-on. To wszystko powoduje, że żeby z sukcesem wdrażać system ERP na uczelniach trzeba mieć zespół o bardzo wysokich kwalifikacjach i niezbędne doświadczenie. My taki zespół posiadamy, dlatego konsekwentnie rozwijamy naszą ofertę dla uczelni wyższych i zdobywamy kolejne doświadczenia.

 

Quercus od wielu lat współpracuje z uczelniami wyższymi

Dzięki zdobytemu doświadczeniu możemy zaoferować rozwiązania sprawdzone i dopasowane do specyfiki funkcjonowania uczelni wyższej. Wykorzystanie naszych rozwiązań to dla uczelni krótszy czas wdrożenia i szybsze osiągnięcie korzyści z pracującego systemu. Niedawno zakończone sukcesem wdrożenie systemu SAP HR na Politechnice Warszawskiej pozwoliło nam znaleźć się w bardzo wąskim gronie firm mających doświadczenie we wdrażaniu systemu SAP na uczelniach wyższych.