ZUS IWA

 

 

Dlaczego generować ręcznie ZUS IWA jak można zrobić to automatycznie w prosty sposób?

 

ZUS IWA jest rozwiązaniem firmy Quercus, które z wykorzystaniem narzędzi w SAP HCM pozwala na wygenerowanie informacji ZUS IWA w sposób automatyczny.

 

 

Cechy produktu:

 

• prosty raport pozwalający na generowanie informacji ZUS IWA

 

• import do programu Płatnik

 

• łatwa konfiguracja raportu (np. określenie wypadków przy pracy, śmiertelnych wypadków przy pracy, stanowiska pracy z przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla      

  zdrowia)

 

• opieka nad raportem, coroczne aktualizacje, niskie prawdopodobieństwo wystąpienia błędu

 

 

Dodatkowe opcje:

 

• po analizie może się okazać, że nie wszystkie dane potrzebne do wypełnienia raportu są zawarte w systemie. W powyższym wypadku są one uzupełniane ręcznie.

 

Możliwe jest ich dokonfigurowanie tak aby w przyszłości automatem były wrzucane do ZUS IWA.

 

 

Nie czekaj, zadzwoń i zapytaj się o koszt.