Zasiłki UCP

 

 

 

Czy naliczacie zasiłki zleceniobiorcom w firmie? Czy masz dosyć ręcznego ustalania podstaw zasiłków?

 

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania brzmi TAK to mamy idealne rozwiązanie dla Twojej firmy.

 

Cechy produktu:

 

  •  mechanizm kompatybilny ze standardem SAP:

 

            - rozbudowa ekranu do IT2001 o identyfikator listy dodatkowej

 

            - funkcja czytająca nieobecność podczas naliczania listy płac

 

            - funkcja wyceniająca podstawę zasiłku i kwotę zasiłku

 

  • prosty i przejrzysty protokół naliczenia podstawy zasiłku

 

  •  rozwiązanie zgodne z polskimi przepisami prawa