Moduł symulacji kosztów osobowych

 

 

Moduł Symulacji Kosztów Osobowych (PCP) wspiera proces tworzenia planów kosztów osobowych za okresy przyszłe w przedsiębiorstwie umożliwiając w ten sposób planowanie środków na przyszłe okresy. Plan może uwzględniać dowolnie określone składniki kosztów jak symulacja narzutów pracodawcy za cały rok, koszty nagród jubileuszowych, premii itd.

 

Moduł umożliwia tworzenie wielu scenariuszy planów, które bazują na różnych założeniach, na przykład 5% podwyżki płacy zasadniczej w scenariuszu idealnym i 10% podwyżki w scenariuszu standardowym. W łatwy sposób możemy wyraportować różnice pomiędzy planami.

 

W sytuacji gdy firma posiada portal SAP istnieją gotowe rozwiązania do modyfikacji planów szczegółowych przez menadżerów/kierowników liniowych. Następnie plan po zatwierdzeniu stanowi idealne źródło do dalszych czynności.

 

Wygenerowany i zatwierdzony plan może być wykorzystany:

 

 •  Jako podstawa do ustaleniu budżetu na wynagrodzenie, premie (integracja z modułem Zarządzanie Wynagrodzeniami PA-CM),
 •  Jako podstawa do ustaleniu budżetuna szkolenia(integracja z modułem Zarządzanie Szkoleniami PE),
 •  Jako dane wejściowe dla Controlingu (integracja z modułem CO),
 •  Jako dane wejściowe dla Hurtowni Danych celem dalszej analizy (integracja z BW).

 

 

Przykład użycia

 

Firma planuje pod koniec roku 2013 wyliczyć szacunkowe koszty wynagrodzenia za rok 2014 z uwzględnieniem składników jak wynagrodzenie zasadnicze + narzuty ZUS + podwyżka wynagrodzenia + narzuty ZUS od podwyżki.

 

Symulacja wynagrodzenia będzie przebiegać przy założeniu podwyżki procentowej lub kwotowej wynagrodzenia. Podwyżka będzie wskaźnikiem globalnym i zostanie wygenerowany scenariusz Minimalny i Maksymalny.

 

Struktura organizacyjna wygląda następująco:

 

 

Zgodnie z procesem następuje gromadzenie danych do planowania realizowane przez Administratora Planowania Kosztów Osobowych. Zbieranie danych następuje z uwzględnieniem zasad przyjętych w firmie:

 

 • W przypadku pracowników system ma uwzględnić za cały 2014 rok aktualne wynagrodzenie z dnia 01.01.2014. W przypadku wakatów chcemy wziąć pod uwagę planowane wynagrodzenie na danym stanowisku,
 • Generując plany za bieżący rok metoda gromadzenia danych może uwzględniać dane rzeczywiste, policzone na listach płac a planować jedynie okresy przyszłe,
 • Osoby na zastępstwach nie są wliczane do planu,
 • Ustalamy jakie składniki będą zbierane np. wynagrodzenie zasadnicze, wysługa, premie, …
 •  …

Efektem końcowym jest protokół z wpisami w kartotece pracownika:

 

 

Dane mogą być w prosty sposób edytowane poprzez narzędzie:

 

 

Administrator Planowania Kosztów Osobowych ustawia wskaźniki globalne jak podwyżka wynagrodzenia, na przykład 5% w scenariuszu Minimalnym, a 15% w scenariuszu Maksymalnym.

Następnie tworzone są plany dla całej bądź fragmentu struktury organizacyjnej, które możemy udostępnić kierownikom/menadżerom celem ich weryfikacji/zmiany.

 

Jeżeli dysponują Państwo Portalem SAP wystarczy użyć standardowego mechanizmu. SAP dostarcza przykładowe role. W innym wypadku krok ten można wykonać poprzez eksport do Excela i po zmianach zrealizowanych przez kierowników import z Excela do systemu SAP. Funkcjonalność taką możemy również zaimplementować w portalu innym niż SAP, wykorzystując ten posiadany przez Państwa.  Interfejsem mogą być pliki płaskie.

 

Przykładowy wygląd planu w portalu dla Kierownika Działu Konsultingu HR.

 

 

Jak widać na ekranie kierownik ma możliwość wyboru planu, nośnika kosztów, wglądu kosztów, przedziału czasowego ale przede wszystkim ma możliwość zmiany danych.

 

Dla przykładu zwiększmy Panu Zbigniewowi Kowalskiemu planowaną płacę o 1000zł do 3000zł:

 

 

 

Rozwiązanie do Planowania Kosztów Osobowych dostarcza szereg raportów:

 

 • Porównanie planów z uwzględnieniem tolerancji (wprowadza się na ekranie selekcji)

 

Wszystkie odchylenia większe niż założona tolerancja zostaną oznaczone czerwoną ikoną.

 

 

 

 • Zmiany planu czyli wszystkie zmiany wprowadzone przez kierowników podczas planowania szczegółowego

 

 

 

Utworzone plany możemy:

 

 • Zaksięgować razem z przypisaniem odpowiednich elementów kosztowych,
 • Przekazać do modułu planowaniu budżetów jako zaplanowany budżet,
 • Przekazać do modułu szkoleniowego jako budżet na szkolenia,
 • Przekazać do modułu hurtowni danych.

 

 

Zalety rozwiązania prekonfigurowanego Q-Solutions Smart SAP HCM PCP

 • Gotowy system prekonfigurowany, na którym można zobrazować zasadę działania modułu co w znacznym stopniu ułatwia zrozumienie podczas budowania koncepcji rozwiązania i zmniejsza ryzyko nieporozumień,
 • Gotowy szablon koncepcji, rola budowania koncepcji biznesowej skraca się do opisania różnic w stosunku do prekonfigurowanego systemu,
 • Gotowe, sprawdzone mechanizmy wspierające proces gromadzenia danych,
 • Gotowe raporty wspomagające proces planowania szczegółowego przez kierowników/menadżerów (eksport z systemu do Excela i import z Excela do systemu),
 • Gotowe instrukcje obsługi.