Dla naszych Klientów prowadzimy centrum kompetencyjne - SAP Support Center, w ramach którego świadczymy usługi stałego wsparcia w zakresie produktów SAP. Każda organizacja podlega ciągłym zmianom wynikającym z czynników wewnętrznych, jak i zewnętrznych np. zmian w przepisach prawnych. W związku z tym konieczne jest nieustanne dbanie o to, aby system był zgodny z obowiązującymi przepisami oraz dostosowywanie istniejącej konfiguracji do zmian. Po wdrożeniu systemu ważne jest zapewnienie takich warunków, aby system mógł być dalej rozwijany, a jego użytkownicy mieli zapewnione wsparcie w realizacji procesów biznesowych oraz potrafili w pełni wykorzystać istniejące w systemie funkcjonalności. Oferowane przez nas usługi wsparcia polegają na udzielaniu użytkownikom Klienta pomocy w rozwiązywaniu wszystkich kwestii związanych z bieżącą obsługą używanego przez nich systemu SAP.

 

Usługa wsparcia ma na celu zwiększenie komfortu pracy użytkowników,

a gwarantowane SLA z krótkimi czasami reakcji zwiększa bezpieczeństwo użytkowania systemu. W zakres usługi wsparcia wchodzi również dbanie przez konsultantów firmy Quercus o to, aby w systemie były implementowane na czas wszelkie publikowane przez dostawcę oprogramowania SAP poprawki zapewniające zgodność systemu z przepisami prawa. W ramach usługi wsparcia nasi konsultanci wykonują też zlecone przez naszych Klientów prace rozwojowe.

 

Obsługa zleceń wspierana jest przez system Helpdesk, w którym użytkownicy tworzą zgłoszenia i mają możliwość śledzenia ich realizacji.

System Helpdesk dostępny jest przez przeglądarkę internetową.

 

 

Usługa Helpdesk realizowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.