Sap ESS (Employee Self- Service) jest rozwiązaniem, dzięki któremu, przy użyciu przeglądarki internetowej, pracownicy oraz przełożeni mają możliwość wglądu do swoich danych, a także wprowadzania do systemu SAP niektórych informacji kadrowo- płacowych.

Każdy pracownik posiada swój login i hasło. Po zalogowaniu może korzystać z dostępnych zakładek. Wybór zakładek i opcji w nich zawartych dostosowywany jest do potrzeb klienta.

 

 

                                    

 

Przyjazny interfejs zapewnie szybkie i intuicyjne poruszanie się po portalu, a dzięki możliwości logowania się przez przeglądarkę pracownicy mogą z niego korzystać będąc poza biurem.

 

 

ESS jako narzędzie web aktywne to możliwość tworzenia, zmiany i wyświetlania danych HR  m.in. z następujących obszarów biznesowych: 

 

 •  Czas pracy:

      - Wprowadzanie/ zatwierdzanie wniosków o nieobecność

      - Wyświetlanie godzin czasu pracy

      - Korekty w rejestracji czasu

 • Świadczenia dodatkowe:

      - Przegląd świadczeń dodatkowych

      - Rejestracja beneficjentów

      - Dodawanie/ usuwanie współubezpieczonych

 • Płatność:

      - Zestawienie wynagrodzenia

      - Przegląd całkowitego wynagrodzenia

 • Dane osobowe:

      - Wyświetlanie profilu osobistego- Wgląd m.in. do IT0002 Dane podstawowe, IT0006 Adresy, it0009 Dane banku

 • Informacje o zespole:

      - Wyświetlanie kalendarza zespołu z uwzględnieniem nieobecności pracowników

 • Delegacje

      - Wprowadzanie/ zatwierdzanie wniosków o delegację

      - Tworzenie/ rozliczanie wydatków

      - Tworzenie planu podróży

 

Portale pracownicze stają się coraz bardziej popularne wśród dużych organizacji, gdzie występuje zwiększona ilość wniosków o nieobecność czy delegację. Wnioski trafiają do przełożonego, który je akceptuje lub odrzuca. Wszystko to możliwe jest dzięki integracji technologii workflow z portalem.

 

Funkcjonalność zarządzania kalendarzem zespołu pozwala menadżerom na zaplanowanie grafiku uwzględniającego nieobecności członków zespołu.

Wg przeprowadzonych badań w firmach, które wdrożyły u siebie portal pracowniczy odnotowano znaczny wzrost wydajności i efektywności.

 

 

                                          

                       Źródło: Information Week - Enterprise Portal Survey of 100 IT and Business Professionals

 

 

 

Z czasem, po wdrożeniu portalu firmy zauważają zwiększoną wartość biznesową portalu.

 

 

                                     

 

 

Wdrożenie SAP ESS to:

 

 • Oszczędność czasu i energii pracowników działów kadrowo- płacowych,
 • Łatwy w obsłudze interfejs,
 • Szybki dostęp do danych z dowolnego miejsca przy użyciu przeglądarki,
 • Duże ułatwienie w zarządzaniu zespołem,
 • Możliwość wglądu do swoich danych kadrowo- płacowych i szybka reakcja w przypadku błędów,
 • Szybka komunikacja,
 • Redukcja kosztów operacyjnych,
 • Optymalizacja procesów biznesowych.

 

 

Artykuł dotyczy: SAP, SAP HCM, SAP ESS, PORTAL, SAP PA, SAP PT, SAP PY, SAP HR, ABAP