Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2019.05.

 

Główne obszary zmian wersji 2019.05:

 

 

Planowanie

 

Możliwość opublikowania danych poprzez kalendarz.

Kiedy przesyłasz zdefiniowanie w kalendarzu zadanie , możesz teraz również dodać zadanie zbierania danych.

 

Tworzenie zadań wejściowych na responsywnych stronach

Zadanie wejściowe mogą być teraz tworzone za pomocą raportów zawierających tylko responsywne strony.

 

 

Chowanie kolumn używanych w obliczeniach

W najnowszej wersji SAC przy tworzeniu obliczanych kolumn możemy teraz schować kolumny, na których kalkulacje są oparte.

 

Czynności dla danych– Możliwość wyboru waluty

W najnowszej wersji SAC dla modeli z uruchomioną  konwersją waluty dodano opcję jej zmiany poprzez użycie Data Actions (Czynności dla danych). Możemy zaznaczyć domyślną lub lokalną walutę, a ustawienia te zostaną użyte podczas tworzenia wersji w trybie edycji. Należy pamiętać, że zostaną jednak ignorowane dla wersji prywatnych.

 

 

Uruchamianie sekwencji planistycznych w raportach za pomocą połączenia typu Live z wbudowanym systemem BPC.

Teraz w prosty sposób projektanci raportów mogą dodać widget sekwencji planowania BPC umożliwiający uruchomienie zdalnej logiki obliczeń BPC. Zmienna dla tych sekwencji planistycznych mogą zostać ustawione w raportach. Możemy posłużyć się funkcją BPC Work Status, ale na chwilę obecną funkcja planistyczna typu file upload nie jest jeszcze wspierana.

 

 

Integracja Danych

 

Import danych SAP IBP (Integrated Business Planning).

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud dodano możliwość połączenia się z danymi SAP Integrated Business Planning. Instalacja odbywa się na tej samej zasadzie jak z każdym systemem on-premise, tj. przez deklarację systemu w panelu administracyjnym SAP Cloud Connector, a następnie instalację SAC Cloud Agenta.

 

 

Usprawnienia przy imporcie slajdów Google.

Możemy teraz wybrać pojedyncze slajdy do importu. Limit komórek na pojedynczy raport to 5 milionów.

 

 

 

Usprawnienia podczas tworzenia modelu.

Teraz podczas importu mniejszych plików przy tworzeniu modelu zostaniemy od razu przeniesieni do obszaru przygotowywania danych – poprzednie kroki pośrednie nie są już potrzebne.

 

 

Importowanie danych z jednostki bezpośrednio do zbioru danych.

W najnowszej wersji SAC dodano możliwość importowania danych bezpośrednio z jednostki do zbioru danych i wykorzystywania ich do wykonywania predictive workflows z podanych źródeł :

- OData

- SAP SuccessFactors

- SAP Business ByDesign

- SAP Cloud for Customer

- SAP Cloud for Customer Analytics

- SAP Integrated Business Planning (IBP)

 

 

Aplikacja mobilna

 

Wsparcie dla Geo map.

W ostatniej aktualizacji SAC dodano możliwość przeglądania geo map oraz interakcji z nimi w aplikacji mobilnej SAP Analytics Cloud. Na chwilę obecną aplikacja nie wspiera poniższychbasemap : Transparent Dark Gray, Night Time Streets i China-based.

 

Wizualizacje danych

 

Bezwzględna wartość bazowa dla obliczeń %Variance i %Diference From.

Wykorzystaj wartość bezwzględną denominatora jako domyślną wartość przy obliczaniu % variance i % difference from. Otrzymane wyniki nie będą już odbiegać od kierunku ich numerycznych odpowiedników, co zdarzało się w poprzednich wersjach SAC kiedy mianownik był wartością ujemną. W razie konieczności możliwe jest także przywrócenie starego zachowania.

Przykład : A=-20, B=-40

Numeric Variance = A – B = -20-(-40)=20

〖%

 

 

Poprawa wydajności 

 

Poprzednio lista wartości filtrów i dane samego raportu były wczytywane w samym momencie.  W najnowszej wersji SAC wczytywanie listy wartości dla filtrów odbywa się tylko w momencie kiedy ją rozwiniemy. Dzięki tej zmianie same dane szybciej wczytają się  podczas uruchamiania raportu.

Dodatkowo, licznik elementów wymiaru nie jest już wyświetlany obok nazwy wymiaru jeśli twórca raportu wybierze opcję „All Members”.

Do innych zmian mających na celu poprawę wydajności należy również przesyłanie persisted zapytań podczas sekwencji uruchamiania  raportu SAC z bezpośredniego linku. Poprawiono także logikę SAC -  teraz zapytania będą  grupowane kiedy to tylko możliwe. Taka aranżacja elementów aplikowana jest jednak tylko wyłącznie wtedy, kiedy w pamięci podręcznej nie istnieją żadne dane (tylko przeglądarka Chrome).