Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2019.01.

Główne obszary zmian wersji 2019.01:

 

 

Planowanie

 

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud, przy tworzeniu nowego etapu alokacyjnego w planowaniu, możemy teraz wybrać dodatkowe dwie opcje.

 

 

Zachowaj źródło i Nadpisz wartość docelową

Zachowaj źródło:Wartości źródłowe, które są przydzielone do celów, są kopiowane (a nie nadpisywane)

Nadpisz wartość docelową:Możliwe cele są czyszczone przed przydzieleniem wartości źródłowych.  Potencjalne wartości są zdefiniowane przez reguły - Jeśli reguła jest zdefiniowana, ale odpowiadające wartości referencyjne wynoszą 0, cele mogą być wyczyszczone bez przydzielania nowej wartości.

 

Sugerowanie przy formułach typu Inverse

Teraz, podczas wpisywania formuł typu Inverse, SAP Analytic Clouds wyświetli pomocną listę sugerowanych uzupełnień.

 

 

Obliczenia krzyżowe na modelach typu measure-based

W najnowszej wersji SAP Analytic Clouds możemy teraz tworzyć obliczenia krzyżowe w tabelach dla modeli opartych na miarach.

 

Wyświetl ID oraz opis oddzielnie

Teraz, w przypadku modeli analitycznych, mamy możliwość wyświetlania ID i opisu w oddzielnych polach w tabeli.

 

 

Podpięcie kalendarza

Teraz możemy podpiąć kalendarz do ekranu głównego Analytics Cloud. W ten sposób łatwo i szybko możemy przejrzeć zadania, których czas na ukończenie niedługo minie. Domyślnie komponent ten pokazuje 3 zadania, których czas wykonania jest w przedziale od 3 tygodni do tyłu do jednego miesiąca do przodu.

 

 

 

 

Ulepszone tworzenie zadań w kalendarzu

Przy tworzeniu zadań w kalendarzu wprowadzono nową funkcjonalność – przy przypisywaniu pracownika, jeśli posiadamy więcej niż 10 członków działu, zostaną oni wyświetleni w formie listy, pogrupowani według statusu.

 

 

Częściowo wykonane zadania

Wprowadzono nowy, zagregowany status prac – możemy zaznaczyć teraz, które prace są częściowo skończone.

 

 

 

Ulepszenie zaawansowanych formuł

Wprowadzono nową funkcję RESULTLOOUP, za pomocą której możemy zdefiniować wersję wymiaru, z której mamy wczytywać dane. Wprowadzono również DELETE przeznaczoną do obsługi usuwania danych transakcyjnych w modelu.

 

 

Modelowanie

 

Usprawnienia dla hierarchii czasu

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud mamy teraz możliwość posiadania kilku hierarchii czasu w importowanych modelach danych. Funkcjonalność ta jest dostępna dla modeli analitycznych i niedługo zostanie udostępniona w modelach planistycznych. Dla modeli analitycznych hierarchia czasu jest opcjonalna i może być zdefiniowana kilkakrotnie na dowolnym poziomie szczegółowości. Przypisywanie typów wymiarów czasu jest dostępne podczas czyszczenia zaimportowanych, surowych danych jak i podczas tworzenia wielowymiarowych modeli od zera.

 

 

Integracja danych i źródła danych

 

Ulepszony sterownik SQL

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud mamy możliwość połączenia się ze wszystkimi sterownikami 104 JDBC obsługiwanymi przez SAP BusinessObjects Enterprise 4.2 SP5. W zależności od wybranego źródła interfejs będzie albo panelem zapytania lub/i okienkiem do wpisywania SQL. SAP Analytics Cloud obsługuje także ogólny sterownik JDBC dla wszystkich innych źródeł SQL. Zapytania na nich  są wspierane poprzez używanie MySQL jako bazy referencyjnej.

 

Import połączenia do OData 4.0

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud możemy tworzyć połączenia importu danych typu OData do źródeł OData V4. Tworzenie połączenia i struktura zapytania jest taki sam jak w przypadku OData V2. Wsparcie dla autoryzacji OAuth dla OData V4 jeszcze nie jest dostępne.

 

 

Ulepszenia i filtry przy wyborze imporcie danych

Kiedy wybieramy opcję Importuj źródło danych przy tworzeniu modelu, wymiaru lub raportu, możemy teraz przefiltrować listę dostępnych źródeł.

 

 

Łączenie danych z wielu źródeł.

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud możemy utworzyć model z sekwencyjnie połącznych zapytań. Podczas tworzenia możemy wyświetlić wstępne podsumowanie i podgląd próbki danych. Funkcjonalność ta jest obecnie skupiona na połączeniach Left Outer i Inner Join.

Możemy także łączyć transformacje. Jeśli chcielibyśmy później taką transformację cofnąć, musimy najpierw anulować proces łączenia. Obecnie SAC wspiera maksymalnie 5 zestawów danych i 30 milionów komórek.

 

 

 

Ulepszenia przy imporcie I eksporcie danych BPC.

W najnowszej wersji SAC wprowadzono nowy kreator do konfigurowania ustawień. Teraz zapytania mogą zostać zapisane z niestandardowymi identyfikatorami, a wymiary mogą zostać utworzone jako publiczne lub prywatne w podstawowych modelach.

Konstruktor zapytań zachowuje ten sam interfejs jak w przypadku innych źródeł danych, jak np. import z BW/ S/4HANA etc. Wymiar „Support set currency” jest teraz częścią procesu mapowania.

 

Planowanie w najnowszej wersji SAC również zostało ulepszone, m.in.:

- Wsparcie dla importu ustawień

- Wiele zadań można teraz ugrupować w jednym harmonogramie z zależnościami

- Planowanie jest wspierane zarówno dla importu jak i eksportu

- Możliwość zaplanowania powiadomień

Według SAP nowy konektor BPC oferuje lepszą wydajność i jest bardziej dopracowanym rozwiązaniem od poprzedniego konektora, XSJS BPC.

 

 

Inteligetne analizy

 

Frazy fiskalne dla opcji Wyszukiwanie do analizy

W najnowszej wersji SAP Analytics Cloud funkcja Wyszukiwanie do analizy rozumie teraz wyrażenia fiskalne. Przesunięcie roku fiskalnego zawsze będzie aplikowane do wprowadzonego czasu. Jeśli wpiszemy frazes „Show sales for this fiscal year”, zostaną wyświetlone tylko dane z zastosowanym offsetem roku fiskalnego. Jeśli nie podamy konkretnego roku fiskalnego (Jak np. „Show sales for January 2017”), zostaną wyświetlone wyniki według roku kalendarzowego. Dodano również wsparcie dla wprowadzania kwartałów.  

Od użytkownika zależy czy offset roku fiskalnego zostanie zaaplikowany. Wyrażenia ogólne, takie jak np. „Show sales for 2017” pokażą dane oparte na roku kalendarzowym lub fiskalnym w zależności od domyślnej hierarchii ustawionej na modelu.

 

Parametry „Więcej niż” oraz „Mniej niż” da funkcji Wyszukiwanie do analizy

Wpisując zdania w Wyszukiwanie do analizy możemy teraz wykorzystywać struktury takie jak większe lub mniejsze niż. Należy postępować zgodnie z podaną strukturą:

Show [miara] by [wymiar] where [miara] jest [zakres]

Dla przykładu możemy wpisać „Show me regions with revenue greater than 100000000 in salary” lub „Show me products with cost of product below 10000000 for 2017”

W roku 2019 SAP planuje wprowadzić również wykorzystanie przecinków w liczbach (10,000)

 

Wizualizacja danych

 

Eksport raportów do slajdów Google

Aby łatwo podzielić się swoim raportem w prezentacji w najnowszej wersji SAC możemy wyeksportować raport jako slajd Google. Każda strona  raportu zostanie wyeksportowana jako obrazek na slajdzie. Przed dostępem do tej funkcji musimy jednorazowo autoryzować dostęp aplikacji do naszego konta Google Drive.

Login Google Drive nie jest udostępniany między użytkownikami, a wyeksportowana zawartość nie będzie dostępna dla innych bez bezpośredniego udostępnienia w Google Drive.

Administratorzy SAC mogą zarządzać tym kto może eksportować raporty do Google Drive przez udostępnianie połączenia eksport Google. Maksymalnie możemy wyeksportować 12 stron na jeden raport.

 

Warto mieć na uwadze że wyeksportowane strony muszą mieścić się w limitach rozmiaru Dysku Google pod względem liczby komórek i rozmiaru raportu.

Uwaga:

Mapy geograficzne na chwile obecną nie są wspierane.

Dodatkowe materiały związane z tą funkcjonalnością:

 

Dynamiczny tekst jako tytuł tabeli

W najnowszej wersji SAC wspierane jest teraz ustawianie dynamicznego tekstu jako tytułu tabeli. W planach wprowadzenie jest także dynamicznych napisów, skal i jednostek.

 

 

Wykorzystanie pamięci podręcznej przeglądarki w raportach i prezentacjach

Za pomocą tego ulepszenia użytkownicy będą mogli szybciej ładować swoje raporty i prezentacje. SAC wspiera teraz buforowanie po stronie klienta raportów, definicji prezentacji i metadanych modeli.

Jeśli na raport/prezentację nie naniesiono zmian strukturalnych, pamięć podręczna jest przechowywana w Google Chrome. Wzrost wydajności skaluje się wraz z rozmiarem raportów, liczbą wykorzystywanych modeli i widgetów na stronie.

 

Uwaga:

Wymenione funckjonalności dla HANA 2.0 wymagają wersji 2.00.034.00, 2.00.024.06 lub powyżej.

 

Możliwość przybliżenia mapy Chin

Administratorzy SAC dla subskrypcji udostępnionych w Chinach mogą teraz wyłączyć ograniczenie przybliżenia, aby zwiększyć dokładność geograficzną do poziomu ulicy.

 

Live HANA 2.0: Wyświetlanie waluty/jednostki i skali w wykresach typu Punkt liczbowy

Twórcy raportów mają teraz możliwość wyświetlenia jednostki/skali wraz z danymi na wykresach typu Punkt liczbowy.

 

 

Live HANA 2.0: Pozycjonowanie waluty/skali oparte na standardach korporacyjnych

Dzięki tej funkcjonalności, twórcy raportów będą mogli wybrać pozycję waluty, np. 30$ / $30. Ustawienia te można zastosować na wykresach, tabelach i podpowiedziach (tooltips). Konfiguracja Tenantu oferuje opcję wyświetlania waluty jako symbolów lub kodów ISO, jednakże ustawienia profilowe mogą nadpisać te elementy.

 

 

Live HANA 2.0: Konwersja miary na wymiar (i vice versa)

W najnowszej wersji SAC możemy konwertować miarę na wymiar za pomocą obliczonego wymiaruopartegona mierze. Skala i liczba miejsc dziesiętnych musi być zdefiniowana jako część obliczonego wymiaru.

Możemy także konwertować wymiary liczbowe przechowywane jako string poprzez edytor kalkulacji.  Nieliczbowe elementy wymiarów zwrócą wtedy puste wartości.

 

Live HANA 2.0: Konwersja numerycznych i tekstowych wymiarów

Korzystając z formuły ToNumber w najnowszej wersji SAC można teraz konwertować wymiar tekstowy na numeryczny. Formuła ToText pełni natomiast odwrotną funkcjonalność. Funkcję możne te wykorzystać np. żeby dokonać konkatenacji na wymiarach tekstowych i numerycznych.