Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.22.

 

Główne obszary zmian wersji 2018.22:

 

 

Infrastruktura i Administracja

Przypisywanie użytkowników do zespołów na podstawie atrybutów SAML

Nowa wersja SAC umożliwia automatyczne przypisywanie użytkowników do zespołów w oparciu o ich atrybuty SAML.

 

Wizualizacja danych

Spersonalizowane sortowanie w tabelach

Menu kontekstowe dla komponentu tabeli zostało wzbogacone o funkcję definiowania własnej kolejności sortowania elementów wymiaru. Spersonalizowane sortowania mogą być wielokrotnie wykorzystane w innych tabelach i wykresach.

 

 

Uwaga: Połączenia Live BW/S4-HANA oraz Live Universe nie są jeszcze obsługiwane w tym zakresie.

 

Wyświetlanie obrazów z połączeń Live z HANA 2.0

Kreatorzy raportów mogą teraz tworzyć obiekty wyświetlające obrazy przechowywane w HANA 2.0. Mają również możliwość przesłania jednego alternatywnego obrazu do wyświetlenia, jeśli w pozycji bazy danych brakuje obrazu dla tego punktu danych. Dane muszą być filtrowane tylko do jednego punktu danych, aby obraz mógł się wyświetlać.

 

 

Prezentowanie monitów modelu na pasku filtrów

Nowa wersja aktualizacji pozwala na wyświetlanie monitów (zmiennych), zdefiniowanych na poziomie modelu na pasku filtrów raportu. Wykorzystanie tej funkcji jest możliwe w trybie Edycji raportu.

 

 

Udoskonalenia wykresu Kaskadowego (Wodospadowego):

- określenie pozycji sum częściowych

Nowa funkcja dla wykresów kaskadowych powala na określenie miejsca pokazywania sum po rozwinięciu elementów hierarchii. Węzły główne znajdują się w tym samym miejscu, a zaznaczone sumy pośrednie pojawią się przed lub po elementach podrzędnych.

 

 

- ukrywania węzła głównego

Wykresy kaskadowe posiadają od teraz nową opcję pokazywania lub ukrywania węzła głównego. Dla wykresów dwuwymiarowych to wymiar podstawowy posiada taką możliwość.

 

- wyświetlanie odchyleń

Z wersją aktualizacji 2018.22 wykresy wodospadowe zyskują możliwość pokazywania odchyleń. Poza wskazaniem wartości rzeczywistych, dla wykresów prezentujących więcej niż jedną miarę oraz ukrywających węzeł główny użytkownicy mogą wyświetlać tzw. deltę. W przypadku wykresów z jedną miarą odchylenie wyświetlane jest automatycznie.

 

 

 

Polecenie Pokaż/Ukryj w trybie Eksploratora

Aktualizacja menu kontekstowego tabeli dla trybu Eksploratora od teraz umożliwia wywołanie polecenia Pokaż/Ukryj.

 

 

Konwersja miary na wymiar i odwrotnie

Z jednej strony aplikacja pozwala na konwersję miary na wymiar za pomocą wymiaru obliczonego na podstawie miary. Skala i miejsca dziesiętne muszą być wcześniej zdefiniowane jako część wymiaru obliczonego.

Z drugiej strony możliwe jest przekonwertowanie wymiaru numerycznego zapisanego jako ciąg znaków na miarę (nienumeryczne elementy wymiaru zwrócą puste wartości). Funkcje dostępne są w samym Edytorze obliczeń lub w Edytorze, w trybie Projektanta.

 

Uwaga! Obecnie funkcja jest dostępna tylko dla importowanych danych.

 

 

Konwersja wymiarów numerycznych i ciągów znaków

Aktualizacja w wersji 2018.22 udostępnia funkcje pozwalające na konwersję wymiarów w postaci ciągu znaków na wymiar numeryczny, oraz liczb na wymiar tekstowy.

Za pomocą funkcji ToNumber oraz ToText użytkownicy mogą na przykład zamienić liczbę na ciąg poprzez połączenie z innym ciągiem znaków.

Przykład:

 

 

Dodatkowe wyjątki agregacji w raportach

Od teraz użytkownicy mogą wykorzystywać w raportach dodatkowe wyjątki agregacji, które obejmują funkcje takie jak:

  • Pierwsze
  • Ostatnie
  • Średnia bez NULL
  • Średnia bez 0, NULL
  • Liczba bez NULL
  • Liczba bez 0, NULL
     

 

Predykcja

Ulepszenia w prognozowaniu

W zaawansowanych ustawieniach prognozowania pojawiła się opcja użycia wyłącznie dodatnich wartości wyjściowych. Wykorzystanie funkcji jest pomocne jeśli w rezultatach użytkownik nie oczekuje prezentowania ujemnych wartości.

Podczas prognozowania w tabeli lub na wykresie można wybrać jeden z algorytmów potrójnego wygładzania wykładniczego (polecana przy sezonowych trendach), automatycznej prognozy lub nowej metody – regresji liniowej (przy pojedynczych trendach).

 

 

Obsługa funkcji SAP BW

Szereg czasowy dla połączeń Live SAP BW

Od tej wersji aktualizacji SAC obsługuje wykresy typu szereg czasowy dla połączeń LIVE z SAP BW. Użytkownik może dokonać zmiany poziomu hierarchii czasu (opartej o poziomy), która została utworzona w SAP BW. Wykres pozwala na drążenie danych.

 

Obsługa HTTP/2 dla połączeń Live SAP BW

Protokół HTTP/2 jest teraz obsługiwany dla źródeł danych typu LIVE SAP BW. Zastosowanie tego protokołu optymalizuje wykorzystanie zasobów sieciowych i serwera w celu zwiększenia wydajności.

 

Źródło:

https://www.sapanalytics.cloud/product_updates/