Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.19.

 

Główne obszary zmian wersji 2018.19:

 

 

 

Wizualizacja danych

 

Ukrywanie szczegółów dot. zakresu filtra

W nowej wersji SAC, aby uzyskać bardziej przejrzysty wygląd raportu, dodano funkcję ukrywania szczegółów zakresu filtra

 

Odsłonięte szczegóły :

 

Zakryte szczegóły:

 

 

Inteligetne analizy

 

Analiza danych za pomocą uczenia maszynowego

Aktualizacja 2018.19 wprowadziła możliwość przeprowadzenia inteligentnego wykrywania (z ang. Smart Discovery)  za pomocą algorytmów uczenia maszynowego. Istnieją dwa sposoby na jej uruchomienie:

  • Z ekran startowego przy tworzeniu nowego raportu

 

  • W już istniejącym raporcie korzystając z paska narzędzi

 

Inteligentne wykrywanie wygeneruje cztery strony raportu wypełnione spostrzeżeniami na temat wybranej miary i wymiarów. W jego skład wchodzi: Przegląd, Kluczowe czynniki, Wartości nieoczekiwane oraz Symulacja.

 

 

 

Na chwilę obecną, Inteligentne wykrywanie dostępne jest tylko dla danych przechowywanych w aplikacji. Wsparcie dla połączeń typu Live zaplanowane jest na rok 2019. 

 

Integracja i źródła danych

 

Ulepszony export/import dla live SAP Hana blending

W najnowszej wersji SAC dodano możliwość importu i eksportu połączeń typu SAP HANA Smart Data Integration (SDI). Jest ono używane kiedy skonfigurowaliśmy połączenie Live SAP HANA oraz import połączenia Blending.

Po dokonaniu importu należy:

  • Przejść do System > Administracja > Konfiguracja źródła danych

 

 

  • Zmodyfikować rejestrację agenta i zresetować jego hasło HANA XS. Następnie odpowiednio zaktualizować hasło lokalnego agenta udostępniania danych SDI .
  • Zmodyfikować zewnętrzne źródło i wprowadzić login i hasło dla użytkownika SDI_ADMIN lokalnego  systemu HANA

 

Konfiugracja dostawcy tożsamości SAML

W nowej wersji SAC dodano możliwość  konfiguracji własnych SAML IdP (Identity Provider – Dostawca tożsamości) dla źródeł danych spoza SAP.

 

Źródło:

https://www.sapanalytics.cloud/