Poniżej przedstawiamy kilka z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.15.

 

Główne obszary zmian wersji 2018.15:

 

Planowanie

 

Zarządzanie zawartością kalendarza usuniętego użytkownika

 

Aktualizacja narzędzia SAP Analytics Cloud pozwala administratorowi zarządzać zawartością kalendarza pozostałą po usuniętym użytkowniku. Takie elementy mogą zostać przepięte z łatwością na innego użytkownika, a nieprzypisane elementy kalendarza automatycznie usuwane.

 

 

Filtrowanie procesów i zadań

 

Od teraz istnieje możliwość selekcji procesów i zadań z kalendarza wg. kryteriów stylów, statusów, ról oraz dat wykonalności (np. następne 3 dni).

 

 

Eksport kalendarza

 

Dodatkową możliwością pracy z kalendarzem jest od teraz jego zapisanie w postaci pliku ICS (.ics), dzięki czemu może zostać zintegrowany z innymi aplikacjami kalendarzowymi. Inną nową funkcją jest możliwość przypisania zadania lub procesu do osoby niebędącej użytkownikiem SAP Analytics Cloud. Zostanie ona poinformowana i zaproszona.

 

 

Integracja i źródła danych 

 

Zrównanie opcji aktualizacji danych

 

Opcje dostępne przy aktualizacji danych zostały zrównane z opcjami importu. Można zatem dodawać nowe wiersze i aktualizować dane transakcyjne dla istniejących wymiarów. Przełącznik opcji „reset modelu” usuwa wszelkie dane podstawowe i transakcyjne, a o jego zaznaczeniu użytkownik zostanie poinformowany komunikatem z prośbą o potwierdzenie zaznaczenia.

 

Zmiany dotyczące S/4HANA

 

Od teraz możliwy będzie wybór zakresu danych eksportowanych do S/4HANA Cloud z SAP Analytics Cloud oraz wartości domyślnych dla niemapowanych wymiarów.

 

 

Transformacja wydobycia danych z ciągu tekstowego

 

Nowa możliwość transformacji danych na etapie ich modelowania dotyczy wydobywania z ciągu tekstowego liczb, słów czy fragmentu wartości tekstowej za pomocą formuły. Na poniższej grafice przedstawiony jest szereg możliwości, jakie możemy wykorzystać w formule. Przykładowo, możemy wybrać z ciągu tekstowego słowa znajdujące się za pierwszym bądź ostatnim wybranym znakiem, np. ”_”.

Struktura formuły:

 

Wyodrębnij [] [][][””] z [][]

 

 

 

Wizualizacja danych

 

Skróty klawiszowe

 

Bardzo wygodnym elementem aktualizacji jest dodanie do SAP Analytics Cloud obsługi tradycyjnych skrótów klawiszowych. Dodatkowo podpowiedzi skrótów wyświetlają się przy wyborze funkcji. Poniżej lista dostępnych skrótów. Przykładem ich użycia może być nałożenie na siebie kilku elementów i kontrolowanie skrótem ich pozycji góra – dół.

 

 

 

Źródła:

https://blogs.sap.com/2018/08/10/whats-new-in-sap-analytics-cloud-and-sap-digital-boardroom-release-2018.15/