Z przyjemnością prezentujemy Państwu nowy cykl artykułów o aktualizacjach rozwiązania SAP Analytics Cloud. Poniżej przedstawiamy niektóre z najnowszych funkcji produktu w wersji 2018.08.

 

Główne obszary zmian wersji 2018.08:

  • Źródła danych
  • Infrastruktura
  • Interfejs użytkownika
  • Integracja danych
  • Analiza danych, Opowieści i Komponenty
  • Modelowanie
  • Planowanie
  • Predykcja
  • Aplikacja mobilna
  • Digital Boardroom

 

Analiza danych, Opowieści i Komponenty

Personalizacja strony głównej – kolor tła i logo
 
Teraz administrator systemu może dostosować stronę główną dla wszystkich użytkowników w postaci zmiany koloru tła, tytułu czy logo. Zmiany wymagają jednorazowego zapisania, zanim będą dostępne dla wszystkich użytkowników.
 
Nowa funkcja pozwala na wykorzystanie predefiniowanych kolorów lub implementację własnych, niestandardowych rozwiązań w postaci logo firmy.
 
Ponadto użytkownicy mają możliwość nadpisania ustawień lub przywrócenia tych nadanych przez administratora systemu.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatowanie miejsc dziesiętnych na wykresach kołowych

 

Wersja 2018.08 udostępnia funkcję dodawania miejsc dziesiętnych dla miar zwizualizowanych na wykresach kołowych. Zmiana tych ustawień jest dostępna w panelu FORMATOWANIE w trybie projektowania raportu. Zakres miejsc dziesiętnych wynosi od 0 do 7 (domyślnie wyświetlane są 2 miejsca po przecinku).
 
UWAGA: Producent zapowiada rozszerzenie tej funkcji również dla innych rodzajów wykresów!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planowanie

Wprowadzanie planów dla węzłów z wyjątkami agregacji

 

W wersji 2018.08 możliwe jest wprowadzanie danych planistycznych, dla węzłów wykorzystujących mechanizm wyjątków agregacji. Dozwolone są wyjątki agregacji dla:

Min

Max

First

Last

Average

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacja mobilna

Udoskonalenia w zakresie filtrowania i odświeżania danych

W nowej wersji aplikacji ikona filtrowania danych została zaktualizowana i znajduje się w prawym górnym rogu opowieści. Ikony udostępniania i odświeżania danych zostały umieszczone w dolnym pasku menu aplikacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcje ukrywania dla stron

 

Nowy przycisk UKRYJ W URZ.MOBILN. pozwala na ukrycie pojedynczych stron prezentacji lub raportu wyłącznie w aplikacji mobilnej. Poprzednia opcja USTAW JAKO UKRYTĄ działa globalnie zarówno na widok w przeglądarce jak i na urządzeniu mobilnym.

UWAGA: Ukrycie wszystkich stron lub tematów powoduje, że cały raport lub prezentacja nie będzie wyświetlana w aplikacji mobilnej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Boardroom

Widok spisu treści w trybie projektowania

 

Dzięki tej nowej funkcji możesz znaleźć spis treści, który stanowi podsumowanie wszystkich powiązań i relacji między stronami.

Nowy przycisk SPIS TREŚCI w zakładce WIDOK ułatwia generowanie podsumowania dla prezentacji Digital Boardroom, który we wcześniej wersji systemu musiał być utworzony od podstaw.