Quercus, firma specjalizująca się we wdrożeniach SAP z zakresu HR, wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców korzystających z rozwiązań SAP, wprowadzając autorski system wsparcia dla Administratorów Danych Osobowych. Narzędzie powstało w celu ułatwienia ADO realizacji obowiązków wynikających z przepisów dotyczących RODO, które weszły w życie 25 maja 2018 roku.

 

– Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych wymagają od firm – także rozumianych jako pracodawców – realizacji wielu obowiązków. Obawy budzi jednak nie tyle to, CO należy zrobić, ale W JAKI SPOSÓB przetwarzać bądź nie dane osobowe zgodnie z prawem” – wyjaśnia Paweł Wysocki, Prezes Zarządu Quercus, twórca rozwiązania Q-ODO. – Dlatego nasz zespół ekspertów opracował praktyczne narzędzie, które będzie wsparciem w codziennej pracy Administratorów Danych Osobowych i Komórek Personalnych, zapewniając automatyzację wielu procesów, a tym samym gwarantując ich terminową realizację oraz oszczędność czasu” – dodaje.
 

 

W ramach Pakietu Funkcjonalnego Q-ODO pozwala m.in. na:

 • generowanie upoważnień dot. przetwarzania danych osobowych,
 • generowanie i nadzór nad klauzulami do umów,
 • zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych,
 • generowanie wykazu danych, jakie są przetrzymywane w systemie.

   

Jedno narzędzie – wiele raportów

Niewątpliwym atutem rozwiązania jest rozbudowany pakiet raportów.

– Tworząc Q-ODO, braliśmy pod uwagę zarówno przepisy, jak i doświadczenia związane z bieżącą obsługą systemów kadrowych. Wiemy, że raportowanie to istotna część pracy działów HR, dlatego stworzyliśmy system, który uwzględnia specyficzne potrzeby kadr, jest intuicyjny, efektywny, a przede wszystkim pozwala na tworzenie czytelnych, użytecznych raportów” – podkreśla Prezes Zarządu Quercus.
 

 

W systemie Q-ODO dostępne są m.in. takie raporty, jak:

 • Logi aktywności (pozwala na sprawdzenie aktywności użytkowników),
 • Dane logowania (informacje o dacie logowania, użytkowniku i jego uprawnieniach),
 • Operacje wyświetlania danych (informacje o użytkowniku, jego uprawnieniach i wykonywanych przez niego operacjach wyświetlania danych osobowych pracowników),
 • Aktualne uprawnienia (wykaz użytkowników wraz z aktualnymi rolami oraz uprawnieniami),
 • Raport role i uprawnienia (wykaz zdefiniowanych ról w systemie i przypisanych do nich uprawnień),
 • Monitorowanie pobieranych plików (monitoring pobierania plików z SAP podczas generowania raportów kadrowych).

   

Rozwiązanie jest bardzo elastyczne i można je dopasować do specyficznych wymagań Klienta. Szczegółową prezentację rozwiązania Q-ODO można znaleźć tutaj: http://quercus.pl/#/pl/aktualnosci.html

Więcej informacji udziela Anna Łuczak: anna.luczak@quercus.pl