Embedded Analytics zawiera bardzo bogatą bibliotekę gotowych aplikacji jednak różnią się one sposobem wyświetlania zawartości. W poprzednich artykułach przedstawione zostały karty analityczne, które dostarczają całościowy wgląd informacyjny w różnych obszarach przedsiębiorstwa, komponenty w postaci gotowych raportów, które dają wgląd w różnej perspektywie oraz narzędzia, które pozwalają na stworzenie własnej wielowymiarowej analizy.


W tym artykule poznamy kolejnym typ wizualizacji ukrytej pod kafelkiem Efektywność dostawy. Sam KPI przedstawia bieżącą wydajność dostaw z ostatnich trzech tygodni.

 

Rysunek 1. Delivery performance - efektywność dostawy

 

Powiązany raport wywoływany jest za pomocą powyższego wskaźnika KPI. Użytkownik otrzymuje szczegółowy wgląd dotyczący m.in. zleceń klienta, średniej efektywności dostaw, porównanie żądanej daty dostawy z faktyczną datą dostawy.

 

Rysunek 2. Raport - Efektywność dostawy

 

Zawartość raportu wyświetlana jest za pomocą komponentu tzw. Analytical List Page, który oferuje analizę danych z możliwością ich drążenia. Raport składa się z dwóch podstawowych obszarów tj. nagłówek strony oraz obszar zawartości.

 

Rysunek 3. Analytical List Page

 

Pierwszy z nich nagłówek – zawiera dwa typy filtrów

Standardowy

 

Rysunek 4. Analytical List Page standardowy filtr

 

Wizualny

 

Rysunek 5. Analytical List Page wizualny filtr

 

Drugi obszar zawartości – to kombinacja trzech różnych widoków

 

Wykres

 

 
   


Rysunek 6. Widok raportu w postaci wykresu

 

Użytkownik ma do dyspozycji kilka dodatkowych funkcje związanych m.in zmianą:

 

typu wykresu:

 

Rysunek 7. Dostępna lista z wykresami

 

domyślnych wymiarów, miar oraz możliwością definiowania filtrów lub sortowania danych

 

Rysunek 8. Modyfikacja raportu, sortowanie, filtrowanie

 

Tabela

 

Rysunek 9. Widok raportu w postaci tabeli

 

Podobnie jak wykres, użytkownik ma możliwość:

 

dodawania, usuwania pól wyświetlanych w tabeli. Dostępne jest również sortowanie i filtrowanie danych

 

 

Rysunek 10. Modyfikacja raportu, sortowanie, filtrowanie

 

definiowania grupy informacji. Przykład Zleceniodawca:

 

Rysunek 11. Grupowanie danych

 

Kombinacja wykresu z tabelą z możliwością filtrowania danych na podstawie wybranej wartości na wykresie

 

Rysunek 12. Widok raportu w postaci wykresu i tabeli

 

Pamiętając, że transakcyjność powiązana jest z analityką niektóre kolumny w tabeli mają dodatkowe polecenia, które z zachowaniem kontekstu przenoszą użytkownika do wybranej aplikacji analitycznej lub interfejsu transakcyjnego.
Za przykład posłuży kolumna Zlecenia klienta

 

 

Rysunek 13. Zlecenie klienta - menu kontekstowe

 

Zaznaczenie numeru zlecenia klienta wyświetli menu z trzema możliwościami przejścia (rys. 14).
Poniżej przykład przejścia do interfejsu transakcyjnego za pomocą polecenia Display Sales Order

 

Rysunek 14. Interfejs transakcyjny - Zlecenie sprzedaży

 

Innym przykładem jest przejście do danych podstawowych o Zleceniodawcy. Kliknięcie nazwy zleceniodawcy powoduje przejście do poniższego okna:

 

Rysunek 15. Zleceniodawca - dane podstawowe

 

Ostatnim przykładem jest kolumna Materiał.

 

 

Rysunek 16. Kolumna Materiał - menu kontekstowe

 

Zaznaczając materiał i wybierając z menu polecenie Manage Product Master Data użytkownik przeniesiony zostanie do aplikacji z danymi podstawowymi produktów

 

Rysunek 17. Materiał - dane podstawowe