Korekty ZUS to produkt z rodziny Q-Solutions SAP HCM. Jest intuicyjnym narzędziem, dzięki któremu obsłużymy korekty ZUS w systemie SAP. 

Czym się charakteryzuje?
- usprawnianiem proces zwrotu składek ZUS dla pracowników i zleceniobiorców z tytułu przekroczenia 30-krotności oraz automatycznym generowaniem korekty deklaracji do Płatnika,
- możliwością ręcznych korekt deklaracji jeszcze przed wyeksportowaniem jej do Płatnika,
- możliwością ponownego wygenerowania kompletu deklaracji z kolejnym identyfikatorem płatności (na przykład na prośbę komórki ZUS),
- dostępem do archiwum ZUS w systemie SAP zgodnym z programem Płatnik.

Archiwum - wszystkie deklaracje zapisywane są do archiwum płatnika w SAP. Możliwośc tworzenia/ korekty/ wysłania duplikatu deklaracji.
Zwroty 30-krotności pracowników - raport do wyliczenia kwot zwrotu składek na podstawie decyzji ZUS z kwotą podstawową.
Zwroty 30-krotności i zmiany oskładkowania dla zleceniobiorców - raport do wyliczenia kwot składek na podstawie decyzji ZUS.
RMUA - na podstawie danych zapisanych w archiwum ZUS możliwe jest generowanie rocznych dokumentów RMUA.

5 najważniejszych zalet rozwiązania Q-Solutions Korekty ZUS:

1. Automatyzacja procesu generowania korekt deklaracji ZUS.
2. Spójne archiwum Płatnika z archiwum w SAP.
3. Możliwośc generowania formularza RMUA z systemu SAP.
4. Łatwe w obsłudze, korzystające z dotychczasowych raportów do deklaracji.
5. Gotowy produkt - łatwy w obsłudze i szybki w instalacji.