Lumira Designer nie jest ograniczony do funkcjonalności zaprojektowanych przez firmę SAP. Do naszego programu możemy doinstalować szeroką plejadę płatnych i darmowych dodatków. Możemy także projektować swoje własne rozwiązania korzystając z udostępnionego SDK (Software Development Kit). Poniżej przedstawiamy przykładowy proces instalacji dodatku.

 

Aby pobrać zestaw darmowych dodatków, zaprojektowanych przez społeczność zrzeszoną wokół Lumira Designer, należy wejść pod wskazany adres: https://blogs.sap.com/2015/12/22/scn-design-studio-16-sdk-components-ver-30/

 

Aby porać archiwum zawierające dodatki należy kliknąć na przycisk Stable lub Download. W tabelce należy wybrać opcję zgodną ze swoją wersją Lumira Designer/Design Studio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie, aby zainstalować dodatki, należy uruchomić Lumira Designer i postępować według poniższych kroków:

 

1. W górnym pasku ustawień aplikacji należy wybrać opcję Tools, a następnie Install Extension:

 

 

 

 

 

2. Należy wybrać opcjęAchive i wskazać ściągnięte archiwum:

 

 

 

 

 

 

 

3. Z dostępnej listy dodatków należy wybrać SCN Community Free Extensions i kliknąć Finish.

4. Następnie trzeba udzielić zgody we wszystkich wyskakujących okienkach.

5. Uruchamiamy ponownie Lumira Designer.

 

Jeśli instalacja zakończyła się sukcesem, powinniśmy zauważyć dostęp do nowych narzędzi w okienku Components.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród dostępnych nowych elementów jest m.in. Suwak, którego działanie można przypisać zarówno do ręcznie ustawionych liczbowych wartości, jak i do wartości cech. Przykład użycia został zaprezentowany poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przykład użycia: