Wystartował system SAP HCM na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

25-10-2013 - Anna Kościelna

 

Od września 2013 roku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie korzysta produkcyjnie z systemu SAP HCM. Poza administracją kadrową, obsługą czasu pracy i rozliczaniem płac uczelnia zyskała  także  rozwiązanie  do  obsługi  BHP, ZFŚS, planowania kosztów osobowych, podróży służbowych, zarządzania  szkoleniami i ocenami  pracowniczymi, samoobsługę pracowniczą i menedżerską oraz integrację  tego  środowiska  z  systemem  POLON.   Projekt  jest  realizowany przez  konsorcjum firm  GAVDI  Polska  S.A. i  QUERCUS Sp. z o.o.

 

Zgodnie z założonym harmonogramem wdrożenia, 6 września 2013 roku odbył się start produkcyjny nowego rozwiązania. Wówczas miało miejsce pierwsze rozliczenie listy płac dla nauczycieli akademickich. We wrześniu za pomocą nowego systemu wypłacone zostały na wynagrodzenia i dodatkowe świadczenia dla pozostałych grup pracowniczych. 

 

„Cieszymy się, że projekt został zrealizowany zgodnie z przyjętymi założeniami. Dzięki temu jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego w nasze ręce zostało oddane nowoczesne narzędzie, które umożliwia efektywniejsze realizowanie operacyjnych procesów związanych z obsługą kadrowo-płacową, lepsze planowanie oraz rozliczanie kosztów.” – mówi Grażyna Elżbieta Fiok, Kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie.

 

„Na szczególną uwagę w przebiegu projektu zasługuje bardzo dojrzałe i silnie zorientowane biznesowo podejście władz uczelni do całego przedsięwzięcia. Zaangażowanie  ideterminacja  po  stronie zespołu wdrożeniowego  Klienta  na   wszystkich  jego  szczeblach  zadecydowały o  tym, że możemy mówić o sukcesie.” – podkreśla Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A

 

„Projekt zrealizowany na  Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej to  doskonały przykład sprawnie i skutecznie przeprowadzonego wdrożenia SAP HCM na uczelni wyższej, który potwierdza, że coraz więcej instytucji akademickich  widzi  perspektywę  wymiernych  korzyści  i  coraz chętniej sięga po zaawansowane narzędzia technologiczne do zarządzania kadrami." – dodaje Paweł Wysocki, Prezes Zarządu Quercus Sp. z o.o.

 

Wdrożenie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”. W ramach umowy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej firmy GAVDI oraz Quercus dostarczą także usługę utrzymania nowego rozwiązania.