Informacje z wsparcia technicznego SAP

29-05-2013 - Lucyna Mizier

 

Jak co miesiąc zamieszczamy informację o najczęściej występujących problemach i metodach ich rozwiązania.

 

1.  Nota SAP 1832547 z pakietu poprawek 4/2013 może powodować problemy z Zestawieniem wynagrodzeń (pasek płacowy) u pracowników, którzy mają zarejestrowane więcej niż 9 nieobecności w danym miesiącu. Błąd ABAP pojawia się również przy próbie rozliczenia dla takiego pracownika listy płac, jeżeli zaznaczona została opcja wyświetlania Zestawienia wynagrodzeń. Problem został rozwiązany w nocie 1853582, która ma zostać dołączona do pakietu poprawek 6/2013.

 

 

2.  Przypominamy o aktualizacji stałych płacowych, których wartości zmieniają się od czerwca i lipca 2013:

 

SIUWE  Urlop wych. podst.skł.em-rent               01.06.2013          31.12.9999          2.244,03

SI250     250% ogran.podst.chorob.dobr.             01.06.2013          31.12.9999          9.350,13

SIREV    Wsk.waloryzacji podst.zasiłków              01.07.2013          31.12.9999          106,50

 

Aktualizacje tych stałych dostępne będą z poprawek 6/2013 lub można je zaktualizować ręcznie w sm30 v_t511k.