Wdrożenie dla Grupy Kapitałowej LEONI w ramach globalnego projektu!

12-05-2014 - Anna Kościelna

 

 

LEONI Kabel Polska Sp. z o.o.  jest globalnym producentem skrętek miedzianych, kabli, wiązek kablowych oraz komponentów elektrycznych dla wielu dziedzin przemysłu. Jest częścią międzynarodowego koncernu, który posiada 92 lokalizacje w ponad 37 krajach, zatrudniając przeszło 60 000 pracowników.

 

Cel projektu

 

Z uwagi na decyzję globalną Grupy Kapitałowej Leoni o wdrożeniu systemu SAP HR w obszarze kadr i struktury organizacyjnej, Leoni Kabel Polska podjęła decyzję o wdrożeniu pozostałych modułów jak czas pracy i płace. Firma Quercus Sp. z o.o. wspierała międzynarodowy zespół zlokalizowany w Niemczech (Nürnberg) dostarczając fachową wiedzę zdobytą na lokalnym rynku, a także odpowiadała za wdrożenie pozostałych modułów realizowanych tylko w Polsce.

 

W związku z powyższym można wyróżnić dwa główne cele projektu. Z jednej strony cel związany z projektem globalnym, czyli ułatwienie raportowania na poziomie całej grupy kapitałowej Leoni, a także wdrażanie systemu przy jak najmniejszej liczbie rozszerzeń na potrzeby Polski, co wymagało niejednokrotnie rezygnacji i przebudowania działających procesów kadrowo-płacowych. Z drugiej strony cel związany z wdrożeniem czasu pracy i płac dla Polski. Wartością dodaną była rezygnacja z istniejącego do tej pory systemu do oceny czasu pracy, która została przeniesiona do systemu SAP.

 

Zakres wdrożenia obejmował następujące moduły mySAP HR:

 

- PA – Administracja kadrami,

 

- OM – Modelowanie struktury organizacyjnej,

 

- TM – Zarządzanie czasem pracy (pozytywny czas pracy),

 

- PY – Administracja płacowa oraz rozliczanie listy płac.

 

 

Korzyści z wdrożenia

 

Korzyścią wynikającą z wdrożenia jest przede wszystkim poprawaszeregu procesów związanych z obsługą kadrowo-płacową, takich jak automatyzacja procesów związanych z płatnikiem, generowanie aneksów stażowych oraz podwyżek rocznych, a także wprowadzanie zbiorcze składników wynagrodzeń z Excela. Wdrożenie pozwoliło także na integracje z systemem globalnym grupy Leoni co znacząco ułatwi raportowanie do Centrali w Niemczech.

 

Ponadto, import danych o czasie pracy z czytników odbywa się od tej pory online do systemu SAP, a ocena czasu pracy znajduje się w jednym systemie. Co ważne, wdrożenie przebiegało z myślą o przyszłościowym dołączeniu pozostałych modułów SAP, które są już planowane w niedalekiej przyszłości. Podczas wdrożenia wykorzystano bardzo ciekawą zasadę „Four-eyes” oznaczająca, że jakakolwiek zmiana w systemie dotyczącą płac musi zostać zatwierdzona przez drugą osobę.

 

 

Największe wyzwania

 

Największe wyzwanie przy realizacji tego wdrożenia stanowiła koordynacja prac ze względu na bardzo duży zasób pracowników w zespołach międzynarodowych.

 

Każdorazowo, czas oczekiwania na odpowiedzi był zdecydowanie dłuższy niż w przypadku wdrożeń krajowych. Na każdym etapie wdrożenia występował duży obieg dokumentacji, ze względu na dużą liczbę zapytań, wyjaśnień i raportów z przebiegu prowadzonych prac.

 

 

Maciej Kabaciński – Kierownik po stronie Quercus Sp. z o.o.

 

„Jest to jedna z niewielu firm, w której od pierwszego dnia poczułem się jak „u siebie”. Bardzo miła atmosfera, którą dało się wyczuć w dziale HR przenosiła się na pozostałe osoby. Projekty międzynarodowe mają to do tego, że jakiekolwiek ustalenia/zmiany w jednym kraju muszą być uzgadniane na poziomie globalnym, co znacząco wydłuża czas trwania wdrożenia. Dzięki zdolnościom organizacyjnym i pozytywnemu nastawieniu Pani Anny Żygadło udało się zrealizować projekt zgodnie z założeniami czasowymi.”

 

 

Anna Żygadło – Kierownik po stronie LEONI Kabel Polska Sp. z o.o.

 

„Projekt HRsolution był dla mnie ogromnym wyzwaniem oraz pierwszym takim doświadczeniem na arenie międzynarodowej. Podczas projektu mogłam liczyć na ogromne doświadczenie Pana Macieja Kabacińskiego oraz wsparcie wszystkich członków zespołu projektowego. Doświadczenie konsultantów z firmy Quercus zaowocowało wdrożeniem projektu zgodnie z wyznaczoną szyną czasową, z zapewnieniem wszystkich wymagań globalnych, jak również z uzyskaniem lokalnych usprawnień. Znaleźliśmy kompromis. Optymizm i siła spokoju Pana Macieja Kabacińskiego pozytywnie wpływały na grupę projektową i pozwalały „przełknąć’ ogromne obłożenie pracą i zmęczenie.’’