SAP Innovation Award dla GDDKiA

17-09-2018 - Anna Łuczak

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) otrzymała prestiżową nagrodę SAP Innovation Award za wdrożenie zintegrowanego systemu SAP w obszarze Kadr i Płac we wszystkich oddziałach w Polsce. Za tym sukcesem stoją: konsorcjum firm wdrożeniowych – Quercus i Abile oraz pracownicy GDDKiA.

 

Nagroda SAP Innovation Award przyznawana jest przez firmę SAP klientom, którzy w szczególnie nowatorski sposób wdrożyli rozwiązania SAP w swoich organizacjach. Wdrożenie w GDDKiA zasłużyło na wyróżnienie z kilku powodów:

  • stopień skomplikowania wdrożenia(15 oddziałów, rozproszone lokalizacje, integracja z systemem FI z uwzględnieniem specyfiki jednostki budżetowej),
  • skomplikowany proces pozyskania danych z aż 7 systemów źródłowych oraz konieczność sprawnej komunikacji z różnymi firmami odpowiadającymi za przygotowanie danych do migracji do nowego systemu;skuteczny import pozyskanych danych oraz ich weryfikacja,
  • wyjątkowo krótki czas realizacji – zaledwie 7 miesięcy (z uwagi na ograniczone zasoby projektowe wdrożenie zostało podzielone na 3 etapy – po 5 oddziałów każdy).

 

„Wdrożenie w GDDKiA było z pewnością wyzwaniem organizacyjnym. Warto pamiętać, że jednostki budżetowe funkcjonują na nieco innych zasadach niż przedsiębiorstwa prywatne, na przykład w innym trybie zapadają tam decyzje, proces jest zwykle wieloetapowy i rozciągnięty w czasie” – mówi Paweł Wysocki, Prezes Zarządu Quercus Sp. z o.o., kierownik projektu z ramienia dostawcy. „Dlatego należy szczególnie docenić zaangażowanie całego zespołu po stronie klienta, sprawną komunikację i skupienie na wspólnej realizacji naszego celu poza utartymi schematami. Bez tego nie udałoby się nam przeprowadzić wdrożenia w tak rekordowo krótkim czasie” – podkreśla.

 

Barbara Czarnecka, kierownik projektu po stronie GDDKiA potwierdza, że znaczący wpływ na sukces wdrożenia miała efektywna, wielopłaszczyznowa współpraca: „Cały nasz zespół przystąpił do projektu z ogromnym zapałem. W tym przedsięwzięciu wspierali nas partnerzy, którzy posiadają wyjątkowe umiejętności techniczne oraz – co szczególnie istotne przy takich wdrożeniach – doświadczenie w ich prowadzeniu. Potrafili szybko zidentyfikować nasze potrzeby, a następnie stworzyć narzędzie dostosowane do oczekiwań naszej jednostki. Cieszę się, że mieliśmy w tym swój udział, ponieważ to nasi pracownicy na co dzień korzystają z nowego sytemu, którego wdrożenie bardzo usprawniło ich pracę”.

 

W pracach nad projektem brało udział, obok ponad 20 konsultantów SAP, także 100 użytkowników końcowych w oddziałach i centrali GDDKiA. Ostatecznie systemem objęto 4 000 pracowników w 15 oddziałach wojewódzkich oraz w centrali i w oddziale warszawskim, gdzie system SAP funkcjonował już wcześniej (odpowiednio od 2009 r. i 2011 r.).

 

Projekt SAP HCM dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostradrealizowany był od 1 stycznia 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Quercus Sp. z o.o. był odpowiedzialny za obszar HR (kadry, czas pracy, obsługa płac), zaś Abile za część finansowo-księgową.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) jest centralnym urzędem administracji rządowejPolsce, który obsługuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, powołanym w Ministerstwie Infrastruktury (następnie w Ministerstwie Transportu i Budownictwa oraz w Ministerstwie Transportu) w celu zarządzania drogami krajowymi oraz autostradami i drogami ekspresowymi, a także realizacji budżetu państwa w tym zakresie. Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad podlega centrala GDDKiA w Warszawie i 16 oddziałów terenowych, których obszar działania pokrywa się z województwami.

Quercus Sp. z o.o. to ekspert w zakresie wdrażania i serwisowania systemów SAP. Od początku swej działalności, tj. od 2006 roku, firma posiada status autoryzowanego Partnera SAP. Specjalizacją Quercus Sp. z o.o. są wdrożenia systemów SAP, SAP Business Objects, a także Portali Pracowniczych oraz rozwiązań na urządzenia mobilne. W ofercie znajdują się także usługi z zakresu doradztwa, takie jak: audyty, szkolenia, analizy przedwdrożeniowe oraz pomoc w przygotowaniu zapytań ofertowych SIWZ. Firma prowadzi projekty z zastosowaniem metodyki Prince oraz PMI, a jej portfolio obejmuje kilkadziesiąt zaawansowanych projektów, które spółka wdrażała samodzielnie, w ramach konsorcjum lub jako podwykonawca. Uznanie klientów oraz coraz większe zainteresowanie rynku wdrożeniami SAP sprawia, że firma dynamicznie się rozwija, stale powiększając zespół. Aktualne oferty pracy zamieszczone są na stronie: http://quercus.pl/pl/kariera.html.

 

Kontakt dla mediów:

Anna Łuczak

e-mail: anna.luczak@quercus.pl

tel.: +48 61 811 62 68