SAP Analytics Cloud – WERSJA 2018.11

13-07-2018 - Martyna Kryś

Poniżej przedstawiamy niektóre z najnowszych funkcji produktu SAP Analytics Cloud w wersji 2018.11.

 

Główne obszary zmian wersji 2018.11:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowanie

 

Ulepszenia edycji wersji publicznych

Aktualizacja 2018.11 umożliwia edycję wersji publicznych z poziomu menu głównego, zamiast przechodzenia do panelu zarządzania wersjami. Dodany został nowy przycisk ‘Opublikuj dane’, który daje dostęp do listy wersji przeznaczonych do edycji. Dzięki tej funkcji można opublikować lub przywrócić poprzedni stan tych wersji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartości progowe dla kalkulacji w wierszach i kolumnach

Nowa funkcja oferuje definiowanie wartości progowych dla kalkulacji wykonywanych w wierszach lub kolumnach tabeli. Nowy panel wartości progowych umożliwia określenie przedziałów wartości, symbolu i koloru ikony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Boardroom 

 

Ustawienia zaawansowanych filtrów dla tematów

Nowa funkcja umożliwia tworzenie zaawansowanych filtrów. Filtry można przeglądać i edytować podczas prezentacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nawigacja po różnych wątkach z kontekstem filtru

Wersja aktualizacji 2018.11 umożliwia wykorzystanie wybranego punktu danych na wykresie lub tabeli jako filtra w panelu nawigacji. Wybór wartości na wykresie lub tabeli powoduje przejście do tematu w momencie zastosowania wartości jako filtra raportu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawartość biznesowa (Content)

 

Zawartość biznesowa 3rd party

W ramach nowego Inteligentnego Ekosystemu Przedsiębiorstwa udostępnione zostało repozytorium treści biznesowych dla partnerów SAP. Dzięki temu użytkownik zyskuje wgląd w zawartość biznesową firm dostępną w Bibliotece zawartości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raporty i analiza danych

 

Skumulowany współczynnik wzrostu dla wykresów opartych na czasie

Dla wykresów słupkowych/kolumnowych oraz spiętrzonych wykresów słupkowych/kolumnowych z szeregiem czasowym dodano możliwość wyświetlenia współczynników wzrostu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Nowa funkcja jest cały czas udoskonalana. Na ten moment funkcja jest dostępna tylko dla scenariuszy z jedną miarą i jedną wersją danych. Połączenie typu live Universe oraz SAP BW nie są jeszcze obsługiwane.

 

Funkcja LENGH

Od tej pory użytkownicy mogą tworzyć obliczenia długości wartości ciągów dla importowanych danych. Jest to dostępne zarówno dla obliczonych wymiarów jak i miar. Funkcja zwraca liczbę znaków w określonym ciągu znaków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja SUBSTRING

Kolejny, nowy typ funkcji to SUBSTRING. Zwraca ona znaki danej pozycji w określonym ciągu znaków. Jest to dostępne dla danych importowanych, dla wymiarów obliczonych, ale również dla miar obliczonych w funkcji IF. Zestaw wyników jest częścią ciągu znaków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funkcja LIKE

Od wersji 2018.11 możliwe jest dodanie wyrażenia logicznego LIKE dla importowanych danych. Dla wymiarów obliczonych funkcja pozwala określić czy znaki w ciągu pasują do określonego wzorca. Składnia funkcji uwzględnia zarówno wielkie jak i małe litery.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodawanie wartości progowych bezpośrednio na wykresie

W tytułowej wersji aplikacji rozszerzono menu wykresów o bezpośrednie dodawanie wartości progowych dla wybranych punktów danych. Pola w panelu ‘Projektanta’ są wstępnie wypełnione co pozwala na wydajniejsze i bardziej intuicyjne definiowanie przedziałów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontekstowe style dla tabel

Aktualizacja 2018.11 oferuje ulepszenia dla manualnego procesu nadawania stylów w tabeli. Użytkownicy mają możliwość wybrania sekcji, w której chcą zmienić styl, takich jak obszar nagłówka, wymiaru czy obszar danych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:

https://www.sapanalytics.cloud/