Nowy produkt z rodziny Q-Solutions o nazwie Q-ODO

 

 

 

 

 

 

 

RODO - zgodnie z art. 99 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, rozporządzenie będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.
 

NALEŻY WIEDZIEĆ, ŻE:

RODO jest nowym unijnym aktem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych. Jego celem jest jak najszersze ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych na terenie Unii Europejskiej. Ma stanowić reakcję na szybki postęp techniczny oraz globalizację, co skutkuje wyraźnym upowszechnianiem zbierania przetwarzania i przepływu informacji na coraz to większą skalę. Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

 

W odpowiedzi na rozporządzenie, pragniemy przedstawić Państwu nowy produkt z rodziny Q-Solutions o nazwie Q-ODO, który jest wsparciem dla Administratora Danych Osobowych podczas realizacji ich obowiązków.

 

Co oferuje Q-ODO?


1. Upoważnienia do przetwarzania danych:

 • Q-ODO daje możliwość generowania upoważnień oraz klauzuli do umów w zakresie ochrony danych osobowych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku Administratora danych oraz Administratora bezpieczeństwa informacji
 • Dzięki Q-ODO, w systemie, w danych pracownika, możliwe jest zaznaczenie znacznika podpisania upoważnienia oraz zgody na przetwarzania danych dodatkowych - m.in. przetrzymywanie danych dotyczących członków rodziny


2. Prawa osób, których dane dotyczą:

 • Q-ODO pozwala na wygenerowanie raportu z zakresem danych jakie są przechowywane w systemie, a także planowanym okresie archiwizacji danych
 • Q-ODO umożliwia eksport danych, jakie są przechowywane w SAP HR, do plików csv, xlsx, pdf

 

3. Prawo do bycia zapomnianym:

 • Q-ODO pozwala na usunięcie danych ze wskazanych infotypów pozostawiając te, które zgodnie z prawem muszą być przetrzymywane
 • Q-ODO pozwala na zaplanowanie czasu archiwizacji danych w poszczególnych infotypach

 

 

4. Logi czynności:

 • Q-ODO daje możliwość raportowania:

- edytowanych danych wraz z nazwą i danymi kontaktowymi administratora
- opisu edytowanych danych
- planowanego termin usunięcia poszczególnych kategorii danych
- uprawnień
- wyświetlanych danych

 

 

Pakiety rozwiązania Q-ODO 

 

1. Pakiet Funkcjonalny:

 • generowanie upoważnień
 • dokumenty dla administratora danych osobowych oraz dla pracowników
 • klauzule do umów dotyczące przetwarzania danych osobowych
 • infotyp - zgoda na przetwarzanie danych
 • możliwość generowania wykazu danych jakie są przetrzymywane w systemie
 • retencja - komponent umożliwia zarządzanie archiwizacją infotypów oraz zawiera mechanizm usuwania danych z sytemu po wskazanym okresie (jednostkowo lub globalnie)

 

2. Q-ODO Pakiet Raportów

 • Raport: Logi aktywności

Raport pozwala na sprawdzenie aktywności użytkowników z wykazem wykonywanych czynnościach na danych osobowych pracowników.

 • Raport: Dane logowanie

Raport wykazuje informacje o dacie logowanie, użytkowniku i jego uprawnieniach.

 • Raport: Operacje wyświetlania danych

Raport wyświetla informacje o użytkowniku, jego uprawnieniach  i wykonywanych przez niego operacjach wyświetlania danych osobowych pracowników.

 • Raport: Aktualne uprawnienia

Raport wykazuje użytkowników wraz z przypisanymi aktualnymi rolami oraz obiektami uprawnień i ich wartościami, do których mają dostęp.

 • Raport: Raport role i uprawnienia

Raport wykazuje zdefiniowane role w systemie, przypisane do nich obiekty uprawnień i ich wartości.

 • Raport: Monitorowanie pobieranych plików

Raport monitoruje pobieranie plików z SAP podczas generowania wskazanych raportów kadrowych.

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące RODO

 

1. Firma SAP przygotowała webinary, w których mowa o funkcjonalnościach SAP w kwestii RODO. Webinary znajdują się tutaj: https://www.sap.com/poland/about/legal/gdpr.html


2. Zasady RODO w ujęciu rozwiązań Cloud:

https://www.sap.com/about/cloud-trust-center/cloud-service-level-agreements/cloud-services.html?search=General&sort=title_asc