Nasze najnowsze certyfikaty

17-09-2014 - Anna Kościelna

Zasada „Kto się nie rozwija, ten się cofa” przyświeca nam każdego dnia. Wiemy, jak ważny jest ciągły rozwój i doskonalenie kompetencji zawodowych każdego z nas. Z tego względu nieustannie uczestniczymy w licznych szkoleniach podnoszących naszą wiedzę i umiejętności. Wierzymy, że dzięki zdobytym certyfikatom gwarantujemy naszym Klientom usługi na najwyższym poziomie.

 

Chcąc dzielić się z Państwem naszymi kompetencjami rozpoczynamy nowy cykl aktualności, w których informować będziemy o najnowszych certyfikatach zdobytych przez naszych konsultantów. Wakacje nie sprawiły, że zwolniliśmy tempo. Wręcz przeciwnie, nasi konsultanci potwierdzili, że należy nieustannie rozwijać swoją wiedzę zdobywając po dwa certyfikaty PRINCE2 oraz ITIL oraz certyfikat SAP Fiori Implementation and Configuration.

 

Sprawne zarzadzanie projektami stanowi o sukcesie każdego wdrożenia. Z tego względu każdy Kierownik Projektu powinien posiąść odpowiednią wiedzę w tym obszarze. Ceniona na całym świecie metodyka PRINCE2 pozwala integrować wszystkie rodzaje zasobów przedsiębiorstwa, tj. zasób ludzki, finansowy oraz technologie. Metoda ta obejmuje siedem procesów głównych: Strategiczne Zarządzanie projektem, Przygotowanie Założeń Projektu, Inicjowanie Projektu, Sterowanie Etapem, Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów, Zarządzanie Zakresem Etapu oraz Zamykanie Projektu. Tak holistyczne podejście do Zarządzania Projektem przyczynia się do zwiększenia efektywności zachodzących procesów, a także pozwala unikać zagrożeń poprzez identyfikację projektów obarczonych dużym ryzykiem.

 

Z kolei, certyfikowane szkolenia ITIL, pomogły nam rozwinąć kompetencje z zakresu Zarządzania usługami IT. Metoda ta opiera się na zbiorze procesów, procedur i działań w obszarze IT, które umożliwiają wypracowanie wspólnego języka pomiędzy działami informatycznymi, a światem biznesu. Takie działania pozwalają na uporządkowanie, a także usprawnienie działań podejmowanych w organizacjach IT.

 

Szkolenia z obszaru SAP Fiori zaprojektowane zostały tak, aby dać jego uczestnikom możliwość zrozumienia wszystkich funkcji aplikacji, w tym przegląd architektury, autoryzacji, instalacji i wdrożenia SAP Fiori, a także przygotowania konfiguracji rozszerzeń tego rozwiązania. Podczas szkolenia przekazana został również wiedza z zakresu praktycznej znajomości typowych procesów biznesowych oraz zintegrowanych procesów w systemie SAP.