Informacje ze wsparcia technicznego

08-10-2014 - Lucyna Mizier

Zamieszczamy informacje na temat najnowszych zmian i koniecznych aktualizacji systemu:

 

1. Przypominamy o aktualizacji stałej płacowej SIREV (Wskaźnik waloryzacji podstaw zasiłków), której wartość zmienia się od 01.10.2014:

    SIREV    30.06.2014          01.04.2014          105,80

    SIREV    30.09.2014          01.07.2014          106,70

    SIREV    31.12.9999          01.10.2014          100,00

 

Aktualizacja tej stałej jest dostępna w nocie 2053669 (pakiet poprawek 9/2014) lub można ją zaktualizować ręcznie w sm30 v_t511k.

 

2. Udostępniony został mechanizm automatycznego obliczania  średniego wynagrodzenia pracownika potrzebnego do ustalenia podstawy składek z budżetu państwa za okres urlopu wychowawczego. Zmiana ta ma   znaczenie w przypadku osób o wynagrodzeniu brutto w okolicach 60% średniej krajowej lub niższym. Dla tych osób do tej pory konieczne było wymuszanie podstawy składek z budżetu państwa za okres urlopu wychowawczego za pomocą składnika. Uruchomienie nowego mechanizmu nie jest obowiązkowe.  Można go skonfigurować i uruchomić w dowolnym momencie po aktualizacji systemu co najmniej do poziomu poprawek z 7/2014. Nawet jeżeli rozwiązanie nie zostanie aktywowane, to po wgraniu poprawek z 7/2014 należy sprawdzić, czy w schemacie płacowym Klienta nie funkcjonuje kopia reguły PL08. Jeżeli tak, to konieczne jest dostosowanie jej z uwagi na zmianę sposobu działania operacji PLM, która jest aktywna zaraz po wgraniu tych poprawek.

 

3. Firma SAP poinformowała, że wprowadzono nowe identyfikatory komponentów, których należy używać przy tworzeniu zgłoszeń serwisowych w SAP OSS. Dla Polski są to: PA-PA-PL (przy zgłoszeniach problemów z zakresu Kadr) i PY-PL (przy zgłoszeniach problemów z zakresu Płac). Zaktualizowano również dokumentację HR-PL, która jest dostępna pod adresem service.sap.com/hrpl, w zakładce Resources.