Informacje z wsparcia technicznego SAP

 

Wychodząc naprzeciw Klientom, w kwietniowym Newsletterze rozpoczynamy comiesięczny cykl informacji z wsparcia technicznego systemu SAP. Będziemy się w nim dzielić wiedzą z zakresu nowych funkcjonalności , aktualizacji oraz zmian. Ponadto, będziemy zamieszczać informacje o najczęściej występujących w danym okresie problemach i metodach ich rozwiązania.

 

1. Przypominamy o aktualizacji stałych płacowych, których wartości zmieniają się od marca i kwietnia 2013:

 

SIUWE Urlop wych. podst.skł.em-rent 01.03.2013 31.12.9999 2.214,18
SILL3 Najniższa emerytura 01.03.2013 31.12.9999 831,15
SI250 250% ogran.podst.chorob.dobr. 01.03.2013 31.12.9999 9.225,75
SIREV Wsk.waloryzacji podst.zasiłków 01.04.2013 31.12.9999 105,50

 

Aktualizacje tych stałych dostępne są w pakiecie poprawek 3/2013 lub można je zaktualizować ręcznie w tabeli v_t511k.


2. Została wprowadzona nowa możliwość konfiguracji mechanizmu do wyznaczania podstaw zasiłków. Zmiana dotyczy zarówno starego (PLSIB), jak i nowego (PLZLA) rozwiązania.

 

Do tej pory kody nieobecności, które zmniejszały dzielnik premii okresowych wliczanych do podstawy chorobowego, należało wskazać w tabeli T7PL11, korzystając z numeru referencyjnego 082. Wpisy w tabeli T7PL11 nie są zależne od czasu. Wprowadzono nowy parametr PY-EXBODIV w tabeli T7PL13, której wpisy są zależne od czasu. Parametr PY-EXBODIV wypełnia się w tym samym formacie jak 082, tyle że jest dodatkowo możliwość określenia jego okresu ważności.

 

Więcej szczegółów w nocie SAP 1829644. Zmiana jest dostępna w pakiecie poprawek 4/2013.

 


3. W lutym 2013 SAP dostarczył nowy raport HPLCRMU0 - Roczne RMUA. Obecnie dodano transakcję PC00_M46_CRMU0, do tego raportu. Szczegóły w notach SAP 1813410, 1819809, 1823777, 1830382.

 

4. Pojawił się problem dotyczący nowych ustawień limitacji kosztów uzyskania przychodu 50% obowiązujących od 01.01.2013. Jeżeli pracownik na jednej liście otrzymuje dwa składniki rozliczane w ten sposób i jeden z nich w całości wykorzystuje limit kosztów, to koszty mogą zostać (nieprawidłowo) naliczone również dla drugiego składnika.

 

Poprawka tego błędu została opublikowana w nocie SAP 1831313, dostępnej w pakiecie 4/2013.

 

5. Pojawiła się kolejna aktualizacja adresów Urzędów Skarbowych. Szczegóły w nocie SAP 1840617, która będzie dostępna w pakiecie poprawek 5/2013.

 

6. W raporcie HPLCZ300 - ZUS Z-3 została dodana możliwość automatycznego wypełniania pola rachunku bankowego pracownika na podstawie jego danych z infotypu 0009. Do tej pory ta informacja musiała być uzupełniana ręcznie po przeniesieniu raportu do MS Word. Szczegóły w nocie 1840159, która będzie dostępna w pakiecie poprawek 5/2013.