GAVDI Polska S.A. i QUERCUS Sp. z o.o wdrożą kadry i płace wraz z samoobsługą pracowniczą dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

 

Konsorcjum firm GAVDI Polska S.A. i QUERCUS Sp. z o.o dostarczy usługę wdrożenia i utrzymania modułu Kadrowo-Płacowego wraz z Samoobsługą Pracowniczą i Podróżami Służbowymi dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 

Firmy zrealizują także integrację modułu ze Zintegrowanym Informatycznym Systemem Wspomagania Zarządzania Uczelnią opartym na systemie mySAP ERP i bazie danych DB2.

Oferta konsorcjum została uznana za najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa na realizację projektu została podpisana w dniu 16 października 2012 r. 13 marca 2013 roku oficjalnie odebrany został dokument koncepcji wdrożenia.

„Profesjonalizm i zaangażowanie całego zespołu wdrożeniowego oraz wysoki poziom realizowanych działań widoczne już na tym etapie prac, przekonują nas, że ten tak ważny dla uczelni projekt zostanie  zakończony z sukcesem i pozwoli nam osiągnąć zamierzone efekty.” – mówi Grażyna Elżbieta Fiok, Kanclerz  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie.

 

Wdrożenie modułu jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu „Nowoczesny model zarządzania w UMCS”.