Efektywna analiza danych na przykładzie Lekkerland Polska S.A.

12-05-2014 - Anna Kościelna

 

 Lekkerland  Polska S.A. jest częścią  międzynarodowej Grupy Lekkerland AG,  która posiada 92 lokalizacje w ponad 37 krajach, zatrudniając  przeszło 60 000 pracowników.Lekkerland działa na polskim ryku  od 1991 roku i jest jednym z największych dystrybutorów dóbr  szybko zbywalnych (FMCG)  w Polsce.

 

 Firma zajmuje się między innymi zaopatrzeniem  sklepów  w sieciach stacji paliw, hurtowni samoobsługowych (cash &  carry) oraz handlu detalicznego. Oferta  asortymentowa firmy obejmuje ponad cztery tysiące pozycji.W ofercieznajdują  się głównie słodycze, napoje, kawy i herbaty oraz alkohole, a także papierosy,  artykuły    tytoniowe, karty telefoniczne    i karty pre-paid. Ponadto oferuje farmaceutyki i preparaty witaminowe oraz artykuły opatrunkowe.                           fot.lekkerland.pl 

 

 

Cel projektu

                            

Od 2005 w Lekkerland Polska wykorzystuje system ERP firmy SAP do wspomagania działalności biznesowej. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności w Lekkerland Polska miesięcznie wystawianych jest kilkaset tysięcy faktur oraz odpowiadających im zleceń sprzedaży i dostaw. Z uwagi na bardzo dużą ilość zgromadzonych danych, co znacząco utrudnia ich analizę Lekkerland Polska podjął decyzję o wdrożeniu hurtowni danych SAP BW.

 

Firma Quercus Sp. z o.o. opracowała koncepcję implementacji rozwiązania oraz wykonała  instalację i konfigurację systemu. Wiedząc, że efektywne wykorzystanie narzędzi analitycznych wymaga odpowiednich umiejętności Quercus przeprowadził dla pracowników Lekkerland cykl szkoleń i warsztatów dzieląc się swoim doświadczeniem pozyskanym w trakcie wielu wcześniej realizowanych projektów.

 

Celem projektu było:

  • Dostarczenie rozwiązania umożliwiającego szybką i sprawną analizę dużej ilości informacji;
  • Opracowanie modelu danych, który pozwala prezentować dane pochodzące z różnych modułów systemu SAP ERP w sposób spójny oraz przekrojowy.

 

Wdrożeniem objęte zostały obszary:

  • Sprzedaż i dystrybucja; 
  • Zaopatrzenie;
  • Gospodarka materiałowa;
  • Rachunkowość finansowa ,
  • Kontroling;
  • Rozliczanie bonusów zakupowychi sprzedażowych.

 

 

Pierwszy etap wdrożenia hurtowni danych zakończył się startem produkcyjnym w styczniu 2012 roku.

 

Drugi etap – realizacja i uruchomienie produkcyjne  dedykowanego rozwiązania analitycznego dla bonusów został wykonany w czerwcu 2013 roku.

 

 

Andrzej Świderski – Dyrektor IT Lekkerland Polska 

 

„Wdrożenie rozwiązania umożliwiającego efektywną analizę danych, niezbędnego w procesie podejmowania strategicznych decyzji w firmie stało się dla nas jednym z kluczowych zadań. Dzięki współpracy z firmą Quercus udało nam się w pełni osiągnąć założone cele.”

 

 

Korzyści z wdrożenia 

 

Podstawową korzyścią wynikającą z wdrożenia jest zwiększenie możliwości raportowania i analiz poprzez ujednolicenie i scalenie informacji pochodzących z różnych źródeł. Przygotowany w hurtowni danych model pozwala na efektywną analizę bardzo dużych ilości danych co jest kluczowym elementem nadzoru bieżącej działalności firmy oraz planowania przyszłych działań. Elastyczna i sprawna analiza jest bardzo istotna zwłaszcza w szybko zmieniających się warunkach rynkowych specyficznych dla branży FMCG. Często zmieniająca się sytuacja wymaga stałego dostosowywania swojej oferty do nowych potrzeb klientów. Dzięki hurtowni danych SAP BW Zarząd Lekkerland zyskuje rzeczywisty, pełny i aktualny obraz sytuacji. Uruchomienie rozwiązania umożliwiającego rozliczanie bonusów związanych z zakupem towarów oraz sprzedażą, które są podstawą działalności firmy pozwoliło w efektywny sposób zarządzać tymi procesami oraz skutecznie raportować i monitorować realizację założonych celów.

 

 

Krzysztof Konitz – Kierownik projektu ze strony Quercus Sp. z o.o.

 

„Wdrożenie udało się przeprowadzić dzięki wykorzystaniu ogromnej wiedzy dotyczącej prowadzonej działalności jaką posiadali członkowie zespołu wdrożeniowego Lekkerland. Duże zdolności organizacyjne i pozytywne nastawienie pracowników Lekkerland biorących udział w realizacji projektu umożliwiły realizację projektu w terminie i zgodnie z założonym zakresem.”

 

 

Bogdan Kołodziejak – Kierownik projektu ze strony Lekkerland Polska

 

„Zaangażowanie konsultantów Quercus oraz duże doświadczenie związane z wdrażaniem hurtowni danych oraz rozwiązań BI umożliwiło nam sprawnie i skutecznie zrealizować wszystkie postawione zadania w założonym harmonogramie. ”