Serwis aplikacyjny dla jednej z największych instalacji SAP w Polsce

Od 1 lipca 2009 r. firmy SI-Consulting, Quercus oraz Gavdi Polska świadczą usługi serwisowe SAP oraz prowadzą prace rozwojowe w zakresie wdrożonego systemu SAP dla Grupy Kapitałowej Impel. Umowa została zawarta do końca 2009 roku i obejmuje szeroki zakres funkcjonalny systemu SAP. W ramach umowy serwis prowadzony jest w obszarze ERP (finanse, środki trwałe, controlling, gospodarka materiałowa, sprzedaż), HR (kadry, płace, zarządzanie czasem pracy, szkolenia z e-learning, rozwój kadr, zarządzanie strukturą organizacyjną), CRM (sprzedaż, Contact Center), BW, SEM-BPS (konsolidacja prawna) oraz platformy integracyjnej XI i wsparcia administrowania systemem.

W ramach umowy, Quercus świadczy serwis w obszarach FI-AA (środki trwałe), HR-PY (płace) oraz BW (hurtownia danych).

System Grupy Impel jest obecnie jedną z największych instalacji systemu SAP w kraju, w której na bieżąco pracuje ponad 1000 użytkowników. System funkcjonuje w 26 spółkach Grupy i w 4 spółkach spoza Grupy Impel. Obecnie nadal trwają prace wdrożeniowe w zakresie nowych funkcjonalności SAP.